Portaal

 

 

 

 

Welkom op e-perspectief, het leerplatform van Het Perspectief.

Download hier de handleiding voor cursisten of bekijk dit filmpje

Het centrumreglement vind je terug in de cursus Info Cursisten.

 

 

 

! Belangrijk Bericht!

Vanaf 1 maart 2015 wijzigt de regelgeving m.b.t. opleidingscheques ingrijpend.

Meer info in de cursus Info Cursisten via deze link (inloggen noodzakelijk) en ook hieronder:

 

  • Beperking opleidingscheques hooggeschoolden

Vanaf 1 maart 2015 wordt de toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden beperkt.

Enkel de hooggeschoolden die een loopbaangerichte opleiding volgen, die vermeld staat in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), nadat ze  loopbaanbegeleiding volgden, kunnen nog opleidingscheques aanvragen.

De andere hooggeschoolden kunnen niet langer opleidingscheques gebruiken voor opleidingen en modules die starten vanaf 1 maart 2015.

Voor de laag- en middengeschoolden blijft de reglementering inzake opleidingscheques ongewijzigd. Zij kunnen nog steeds opleidingscheques aanvragen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het kader van de lijst van betaald educatief verlof (BEV) en voor alle  opleidingen in het kader van hun loopbaantraject.

 

  • Uitbreiding toepassingsgebied

Ook Vlamingen die in Vlaanderen wonen, maar niet werken, hebben recht op deze opleidings- en loopbaancheques. Een gelijkaardige regeling geldt voor Europese werknemers die in Vlaanderen werken, maar niet wonen.

 

  • Wie is hooggeschoold?

Iedereen die zijn hogere studies heeft afgerond zoals:  

-          studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs,

-          een lerarenopleiding,

-          getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid,

-          studies in het hoger onderwijs ingericht door het volwassenenonderwijs.

 

  • Wat als je als hooggeschoolde na 1 maart  nog geldige opleidingscheques hebt?

Je kan je eigen bijdragen terugvorderen bij de VDAB via het documentin de cursus Info Cursisten.

 

Meer info?

Bijkomende info kan je vinden op http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml. Vind je hier geen antwoord op je vragen, mail dan naar opl.cheque@vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).